Specifieke getallen met twee cijfers vermenigvuldigen

vermenigvuldigen

Deze pagina is een verdieping op het hoofdstuk waarin we twee getallen met ieder twee cijfers vermenigvuldigen. Let op: anders dan in dat hoofdstuk, werkt de methode op deze pagina niet in alle gevallen.de uitleg op deze pagina werkt niet in alle gevallen. We raden aan dat u het hoofdstuk over vermenigvuldigen bestudeert alvorens u aan dit hoofdstuk begint.

Dit hoofdstuk is een verdieping op het hoofdstuk over complexe vermenigvuldigingen. Klik hier om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk.

Samengestelde getallen

In dit hoofdstuk kijken we naar het uitrekenen van vermenigvuldigingen van het getallen met ieder twee cijfers, en waarbij een van de twee getallen een samengesteld getal is waarvan de factoren uit getallen van maximaal een cijfer bestaan.

Een samengesteld getal is een getal dat het product is van twee andere getallen. Voorbeelden van samengestelde getallen zijn 12 (6 x 2), 21 (7 x 3), of 58 (2 x 29). De getallen waarvan het product het samengestelde getal vormt, noemen we de factoren.

Voor het getal 12 zijn de factoren de getallen 6 en 2, maar ook 3 en 4. Voor het getal 58 zijn de enige factoren 2 en 29. Voor de methode op deze methode zoeken we specifiek naar samengestelde getallen waarbij de factoren uit maximaal een cijfer bestaan. In de andere gevallen kunnen we de vermenigvuldiging niet vereenvoudigen. Het aantal samengestelde getallen waarvoor dit het geval is, is beperkt.

Hoe het werkt

We gebruiken de eigenschap van het samengestelde getal om de som te vereenvoudigen. Voordat we daaraan beginnen is het goed om stil te staan bij de regel dat de volgorde waarin je vermenigvuldigt, niet van belang is voor de uitkomst. 6 maal 3 is immers precies hetzelfde als 3 maal 6. Met deze wetenschap is de gedachte achter deze methode eenvoudig: vermenigvuldigen met 27 is moeilijk, maar als je weet dat 27 hetzelfde is als 9 maal 3, dan wordt het een stuk makkelijker.

Voorbeeld: 28 x 41

28 = 7 x 4. (7 en 4 zijn factoren van 27)
28 x 41 = (7 x 4) x 41
7 x 41 = 287
4 x 287 = 1148

Wellicht is u opgevallen dat we eerst vermenigvuldigen met 7, en daarna met 4. Daar is een goede reden voor: door als eerste met het grootste getal te vermenigvuldigen, wordt de tweede stap meestal eenvoudiger, omdat vermenigvuldigen met een kleiner getal, kleinere afzonderlijke tussenstappen oplevert en u zo minder hoeft 'door te tellen'.

Voorbeeld: 37 x 72

37 x 72 = 72 x 37
72 = 9 x 8
72 x 37 = 9 x 8 x 37
9 x 37 = 333
8 x 337 = 2696

Meer oefeningen

Als dit hoofdstuk wat snel ging, raden we u aan om het hoofdstuk over vermenigvuldigen nog eens door te nemen. Wilt u graag alle combinaties van twee maal twee getallen snel leren uitrekenen, lees dan verder op de pagina over vermenigvuldigen voor gevorderden.

Rekenles.com 2018 ©

Rekenles.com is een GRATIS website waarmee je snel leert rekenen

Lessen
Oefenen
getallen
handig

Er zijn verschillende boeken verkrijgbaar met methoden om snel te leren rekenen.

Tips, opmerkingen of vragen voor de redactie?